BENÁTSKÝ KARNEVAL - letecky
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - letecky
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - letecky
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - letecky
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - letecky

BENÁTSKÝ KARNEVAL - letecky

10 671,00 Kč
Většina cestovních kanceláří vás vezme do Benátek na pouhý den. My nabízíme na karneval hned celé tři dny, během nichž budeme mít dostatek času užít si karnevalového veselí i benátských muzeí. Při procházce si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme i na karnevalové pochutiny typické pro toto město. Benátkami vás bude provázet Václav Kabíček, který se městu na laguně věnuje již více jak 25 let. Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček BENÁTKY, MĚSTO NA LAGUNĚ
Počet
Na skladě není dostatek produktů

Program:

1. den

Odlet v odpoledních hod. z Prahy do Benátek, transfer na hotel, ubytování.

2. den

Poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, Atillův trůn, starobylá bazilika Santa Maria Assunta, MURANO – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program na karnevalový rej nebo prohlídku muzeí.

3. den

Procházka BENÁTKAMI – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia (vyhlášená obrazárna), "prokletý dům", muzeum Peggy Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa Maria della Sallute, Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění.

4. den

Procházka BENÁTKAMI – Chiesa della Pieta (kostel, kde působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco a památky na něm, za příznivého počasí výjezd výtahem na benátskou Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), Teatro la Fenice (jedno z hlavních center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. Campo San Polo (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského), fakultativně vyhlídková plavba vaporettem k náměstí San Marco. Dle let. řádu transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy.

Není v ceně:

1lůžk. pokoj 1500 Kč,

3x večeři 1290 Kč,

fakult. služby a vše ostatní co není uvedeno v Cena zahrnuje

Fakultativní příplatek:

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč,

odbavené zavazadlo do 20 kg 1500 Kč

plavby lodí po kanálech cca 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy,

pobytovou taxu,

vstupné,

vstupní taxu do Benátek,

Strava:

Snídaně

Doprava:

Letecky

Odjezdová místa:

Praha

Více informací
na e-mailu:
info@ca-aktivni-dovolena.cz