BENÁTSKÝ KARNEVAL - autobusem
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - autobusem
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - autobusem
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - autobusem
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - autobusem
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - autobusem
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - autobusem
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - autobusem
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - autobusem
  • BENÁTSKÝ KARNEVAL - autobusem

Itálie - Benátský Karneval

4 591,00 Kč
Většina cestovních kanceláří Vás vezme do Benátek na pouhý den. My vám nabízíme na karneval hned celé tři dny, během nichž budete mít dostatek času užít si karnevalového veselí i benátských sestiere úzkých uliček, malebných kanálů, výstavných paláců, nezaměnitelných náměstí (campi), stovky kostelů nebo si prohlédnout některá z mnoha benátských muzeí. Při procházkách městem, jemuž jeho obyvatelé říkali Serenissima, si pohlédneme stavby reprezentující románské umění, gotiku, renesanci a baroko, podrobněji se jim budeme moci věnovat při individuální prohlídce muzeí. Pamatujeme i na karnevalové pochutiny typické pro toto město. Benátkami vás bude provázet Václav Kabíček, který se městu na laguně věnuje již více jak 25 let. Zájezd provází Mgr. Václav Kabíček BENÁTKY, MĚSTO NA LAGUNĚ Orientační ceny vstupného: Benátky - Dóžecí palác 20 € (zahrnuje společné vstupné do pěti muzeí) Benátky - muzeum Baziliky S. Marco 5 € Benátky - Kampanila 8 € Benátky - Scuola di San Rocco 10 € Benátky - kostel dei Frari 3 € Benátky - Galleria dell´ Accademia 12 € Benátky - kostel San Giovanni e Paolo 3,50 € Benátky - muzeum Peggy Guggenheimové 15 € Benátky - gondola min. 80 € (v případě zájmu o gondolu je nutné hlásit už v den přejezdu na ubytování) Benátky - jízdenka na 75 minut 7,50 € Benátky - ostrov Murano - sklářská huť zdarma Benátky - Torcello - zvonice 5 € Kapesné: Doporučujeme na vstupy min. 50€, na cesty lodí 50€, další kapesné dle vlastního uvážení. Zájem o benátský karneval neustále roste. Turistů přijíždí tolik, že při přepravě místní dopravou jsou běžnou realitou velké fronty, nezřídka se skupina rozpadne. Proto se v době karnevalu budeme pohybovat vlastní lodí, kde máme k dispozici vlastní mikrofon pro výklad během plavby, čekání je o poznání kratší a doprava na benátské ostrovy výrazně rychlejší. Popis dopravy: Nástupní místa: 20.02. - 24.02. odjezd B, D
Termíny zájezdů
  Termín Počet dní Aktuální cena  
-
20.02.20 - 24.02.20 4 4 591,00 Kč
 Odjezd - Příjezdčtvrtek-pondělí
+
20.02.20 - 24.02.20 4 4 591,00 Kč
 Odjezd - Příjezdčtvrtek-pondělí
+
20.02.20 - 24.02.20 4 4 591,00 Kč
 Odjezd - Příjezdčtvrtek-pondělí
Počet

Program:

1. den

Odjezd ve večerních hodinách z republiky.

2. den

Procházka BENÁTKAMI I. – Chiesa della Pieta (kostel, kde působil Vivaldi), Riva degli Schiavoni, Piazza San Marco a památky na něm, za příznivého počasí výjezd výtahem na benátskou Kampanilu (vyhlídka ilustrující, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů), Teatro la Fenice (jedno z hlavních center italské opery), unikátní schodiště Scalla Contarini del Bovolo, Ponte di Rialto (nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál), benátská tržnice. Pro zájemce pokračuje po obědě druhá část prohlídky. Campo San Polo (největší benátské suchozemské náměstí, v době karnevalu jedno z jeho center), Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella), Scuola Grande di San Rocco (unikátní soubor pláten a fresek od Tintoretta), dva mosty přes Velký kanál – Ponte degli Scalzi a Ponte della Costituzzione, benátské ghetto (po jeho vzoru vznikla ghetta v celé Evropě, Shakespeare sem umístil Kupce benátského), fakultativně vyhlídková plavba vaporettem Velkým kanálem k náměstí San Marco.

3. den

Poznávání ostrovů v laguně – BURANO – ostrov pestrobarevných fasád, krajek a rybářů, TORCELLO – původní centrum celých Benátek, Atillův trůn, starobylá bazilika Santa Maria Assunta, MURANO – ostrov benátských sklářů, v jedné ze skláren uvidíte, jak se vyrábí v Benátkách sklo dodnes, ve druhé části dne volný program na karnevalový rej nebo prohlídku muzeí.

4. den

Procházka BENÁTKAMI II. – Chiesa di San Zaccaria (renesanční kostel s mistrovským Belliniho plátnem), Chiessa di Santa Maria Formosa, benátský pantheon San Zanipolo (dominikánský klášter, před ním stojí jezdecký Colleoniho pomník), Chiesa San Moise, Santa Maria del Giglio, Campo Santo Stefano, Galleria dell´Academia (vyhlášená obrazárna), "prokletý dům", muzeum Peggy Gugenheim, největší benátský barokní chrám Bazilica di Santa Maria della Sallute , Punta della Dogana s expozicí nejmodernějšího umění. Večer odjezd do ČR.

5. den

Návrat v časných ranních hodinách.

Není v ceně:

plavby lodí 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy,

plavby lodí 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy,

pobytovou taxu,

vstupné,

pobytovou taxu,

vstupné,

vstupní taxu do Benátek

vše ostatní co není uvedeno v Cena zahrnuje

1lůžk. pokoj 1000 Kč,

2x večeři 860 Kč

fakult. služby,

Fakultativní příplatek:

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,

vstupní taxu do Benátek

plavby lodí 40 € bez omezení pohybu po kanálech i na ostrovy,

vše ostatní co není uvedeno v Cena zahrnuje

pobytovou taxu,

vstupné,

vstupní taxu do Benátek

vše ostatní co není uvedeno v Cena zahrnuje

2x večeři 860 Kč

1lůžk. pokoj 1000 Kč,

2x večeři 860 Kč

fakult. služby,

Fakultativní příplatek:

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,

1lůžk. pokoj 1000 Kč,

fakult. služby,

Fakultativní příplatek:

komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč,

Strava:

Snídaně

Doprava:

Autobusem

Odjezdová místa:

Pardubice

Ostrava

Brno

Více informací dostanete na tel. čísle +420478579092 nebo na e-mailu: info@navu.cz

Měli byste vědět, že:
1. Cena, kterou dostanete od nás, bude úplně stejná jako dostanete v cestovce, včetně všech slev.
2. Objednáním zde podpoříte náš web a naši práci, kterou pro Vás děláme.