Velký okruh severním Súdánem
  • Velký okruh severním Súdánem
  • Velký okruh severním Súdánem
  • Velký okruh severním Súdánem
  • Velký okruh severním Súdánem
  • Velký okruh severním Súdánem

Velký okruh severním Súdánem

79 990,00 Kč
Vydejte se po stopách starých kultur do země núbijských faraónů, kteří zde žili v dobách slavné říše Kúš. Objevte starověké pyramidy v Meroe a další archeologické památky, které ukrývá fascinující súdánská poušť.
Termíny zájezdů
  Termín Počet dní Aktuální cena  
-
14.11.20 - 27.11.20 13 79 990,00 Kč
 Odjezd - Příjezdsobota-pátek
Počet

Program:

1. den - PRAHA - CHARTÚM

Odlet z Prahy do Chartúmu s přestupem. Přílet v nočních hodinách, transfer do hotelu 5*, nocleh.

2. den - CHARTÚM a OMDURMAN

Po snídani prohlídka Chartúmu a Omdurmanu. Navštívíte Národní muzeum a Etnografické muzeum, muzeum Khalifa house, hrobku Mehdi a starý suk v Omdurmanu. Podíváte se také na soutok Bílého a Modrého Nilu. Večer návrat do hotelu, večeře, nocleh.

3. den - CHARTÚM - NAGA - MUSAWARAT - MEROE

Odjezd do starověkého kulturního centra Nagy, kde si prohlédnete Amunův chrám, Římskou kapli a Lví chrám. Pokračování do Musawarat as-Sufra, rozlehlé oblasti s výskytem starých chrámů. Další cesta do Meroe. Návštěva největšího pyramidového pohřebiště v údolí Nilu. Desítky černých pyramid se majestátně vystupují z pouštního písku. Nocleh ve stanovém kempu.

4. den - MEROE - EL DAMER - POUŠŤ BAYOUDA - JEBEL BARKAL - KARIMA

Ráno procházka k pyramidám. Odjezd do El Damer, přes Nil do Umm Tuyur a dál pouští Bayouda. Prohlídka starověkého kláštera Dheir Ghazali. Odjezd k hoře Jebel Barkal, u jejíž paty leží chrám Amuna z Napaty z 12. stol. př. n. l., který byl svého času nejdůležitějším náboženským centrem království Kúš. Návrat do Karimy, nocleh v Merowe Tourist Village.

5. den - KARIMA - NURI - KARIMA

Odjezd do Nuri, kde navštívíte pyramidy faraónů 26. dynastie, mezi nimiž je i slavný Taharqa. Návrat do Karimy, nocleh v Merowe Tourist Village.

6. den - KARIMA - EL-KURRU - KARIMA

Přeplavíte se na druhý břeh Nilu a cesta do el-Kurru, kde si prohlédnete podzemní hrobku krále Tanwetamaniho s dochovanou typickou výzdobou. Návštěva zkamenělého lesa. Nocleh v Merowe Tourist Village.

7. den - KARIMA - KERMA

Cesta pouští z Karimy do Kermy. Po zbytek dne volno na relaxaci. Nocleh v núbijském domě.

8. den - KERMA - MESSAIDA - SOLEB

Prohlídka starověké Kermy, která byla hlavním městem Horní Núbie ve 3. až 2. tisíciletí př. n. l. Kromě jiného zde uvidíte obrovské stavby z cihel a bahna (Diffufa), které pravděpodobně sloužily jako hrobky a jsou jen trochu mladší, než pyramidy v Gíze. Pokračování do Messaidy, kde navštívíte křesťanskou kapli. Cesta na sever přes pestrobarevné núbijské vesničky a řeku Nil až do Solebu. Nocleh v núbijském domě.

9. den - SOLEB - SDEINGA - OSTROV SAI - SOLEB

Prohlídka kláštera v Solebu, núbijské kopie chrámů z Egypta, jejichž pilíře připomínají chrám v Luxoru. Odjezd do Sdeingy. Návštěva chrámu zasvěcenému královně Teje, manželce Amenhotepa III. a matky Akhenatena. Plavba lodí na ostrov Sai, kde uvidíte zříceniny z časů faraónů, ale i z doby raně křesťanské kultury. Návrat do Solebu. Cesta pouští po slavné Road of Forty, po které v dobách karavan trvalo velbloudům dojít z Khartoumu do Káhiry 40 dní. Nocleh v Solebu v núbijském domě.

10. den - SOLEB - SESEBI - SEBU - TUMBUS

Odjezd do Sesebi, opevněného chrámového města, které sloužilo jako vojenská základna faraóna Akhanatena. Přejezd Nilu. Zastávka u peřejí třetího nilského kataraktu. Uvidíte prehistorické nápisy vyvedené na skalách blízko Sebu. Cesta do vesničky Tumbus. Prohlídka hieroglyfických nápisů a ležící sochy krále Taharky. Nocleh v núbijském domě.

11. den - TUMBUS - STARÁ DONGOLA - KARIMA

Odjezd do Staré Dongoly. Prohlídka zřícenin ve Staré Dongole, jež bývala v 5. – 14. stol. hlavním městem křesťanského núbijského státu Makúrie. V 7. stol. město napadli muslimští Arabové, ale nepodařilo se jim ho dobýt. Návrat do Karimy, nocleh v Merowe Tourist Village.

12. den - KARIMA - VÁDÍ AL-MAILIK - CHARTÚM

Po snídani možnost procházky po okolí. Návrat zpět do Chartúmu. Cesta vede čarokrásným pouštním údolím Vádí al-Malik, kde jistě uvidíte místní beduíny, kteří sem chodí napájet své velbloudy. Večer příjezd do Chartúmu, transfer do hotelu 5*, nocleh.

13. den - CHARTÚM

Celý den volno na relaxaci a poslední nákupy suvenýrů. V noci transfer na letiště, odbavení k odletu.

14. den - ODLET Z CHARTÚMU, PŘÍLET DO PRAHY

V časných ranních hodinách odlet do Prahy s přestupem. V odpoledních hodinách přílet do Prahy.

Ubytování:

Hotel

Není v ceně:

vízum do Súdánu 67,– USD (CK vyřizuje za 2.000,– Kč NETTO)

spropitné místním průvodcům

cestovní pojištění

Strava:

Plná penze

Doprava:

Letecky

Odjezdová místa:

Praha

Více informací dostanete na tel. čísle +420478579092 nebo na e-mailu: info@navu.cz

Měli byste vědět, že:
1. Cena, kterou dostanete od nás, bude úplně stejná jako dostanete v cestovce, včetně všech slev.
2. Objednáním zde podpoříte náš web a naši práci, kterou pro Vás děláme.