SÚDÁN - K NILU A PYRAMIDÁM STARÉ NÚBIE
  • SÚDÁN - K NILU A PYRAMIDÁM STARÉ NÚBIE
  • SÚDÁN - K NILU A PYRAMIDÁM STARÉ NÚBIE
  • SÚDÁN - K NILU A PYRAMIDÁM STARÉ NÚBIE
  • SÚDÁN - K NILU A PYRAMIDÁM STARÉ NÚBIE
  • SÚDÁN - K NILU A PYRAMIDÁM STARÉ NÚBIE
  • SÚDÁN - K NILU A PYRAMIDÁM STARÉ NÚBIE
  • SÚDÁN - K NILU A PYRAMIDÁM STARÉ NÚBIE
  • SÚDÁN - K NILU A PYRAMIDÁM STARÉ NÚBIE

SÚDÁN - K NILU A PYRAMIDÁM STARÉ NÚBIE

79 890,00 Kč

Termín (581): 13.4. - 25.4. 2020 cena v Kč: 79 890,- Termín (582): 2.11. - 14.11. 2020 cena v Kč: 79 890,-

Délka tras: letadlem 9000 km, auty 2000 km, pěšky 2x 2-4 km (volitelně)

Počasí: vzduch 30-36 °C

Nástupní místo: Praha

V ceně je: Doprava. Vstupní permity. Veškeré vstupy do památek a poplatky za jejich focení. Ubytování a strava. Český průvodce, místní průvodci dle potřeby, zdravotní připojištění, informační materiály a DPH. Doprava: Letecká do Súdánu včetně letištních tax. Po trase pronajatým minibusem, v poušti terénními 4x4 džípy. Ubytování: 3x hotely střední turistické kategorie, 3x v poušti v matrací vybavených stanech (veškeré vybavení na místě), 5x v místních domech pro turisty v Solebu, Sai, Tombos a Karimě. 1-lůžkový pokoj za příplatek 2600 Kč (3x - v hotelech). Strava: Plná penze, k dispozici je pitná voda. V ceně nejsou víza do Súdánu včetně vyřízení 1880 Kč.
Počet
Na skladě není dostatek produktů

Program:

1

Praha - Chartúm. Odlet do hlavního města Súdánu - Chartúmu.

2

Chartúm - Dongola. Jízda džípy na sever do Dongoly. Bajúdská poušť, scénická krajina s termitišti. Pevnost Kandag strategicky střežící přístup po Nilu.

3

Dongola - Soleb - Sai. Dongola: návštěva místního trhu. Sesibi na staré karavanní cestě do Egypta. Tajab: krásné výhledy na Nil, ruiny Atonova chrámu z doby Achnatona. Soleb: západ slunce nad Nilem. Prohlídka Amonova chrámu, vzorem pro nějž byl slavný Amonův chrám v Luxoru. Běžný život rolníků žijících na březích Nilu. Kamenná kaple u Džeb¬el Doša a vesnice Sadenga s chrámem zasvěceným královně Teje, manželce Amenhotepa III. Trajektem přes Nil do Sai s vyhlídkou na okolní ostrůvky. Šance vidět krokodýly nilské.

5

Sai - Abri - Tombos. Prohlídka původně pevnostního Sai: místní chrámy, netradiční egyptské hroby. Přes Nil do městeč¬ka Abri. Vesnice Koša - zajímavé setkání s místními obyvateli. Cesta pouští přes núbijské vesnice s originálně malovanými a zdobenými domy. Staré lomy v okolí Tombos. Zelené břehy Nilu s datlovými palmami v kontrastu s pouští, malebná sce¬nérie žulových skalisek tvořících katarakty.

6

Tombos - Kawa - Karima. Granitová stéla - památník vítězství Thutmose I. ve válce s Núbií. Kerma - unikátní obří núbijský chrám „deffufa”. Noc ve stanu u písečných dun. Kawa - důležité centrum říše Kuš: Achnatonův chrám. Stará Dongola - sídlo křesťanského království: ruiny města, starý klášter.

8

Karima - Atbara - Meroe. Kurru: návštěva královské¬ho pohřebiště 25. dynastie, pohřební komory s dochovanými malbami. Údolí zkamenělých stromů. Stolová hora Džebel Barkal z červeného pískovce - posvátná hora Núbijců i Egyp¬ťanů: Amonův chrám. V těchto místech našel Verdi inspiraci pro svou operu Aida. Západ slunce z vrcholu Džebel Barkal s fascinující scenérií chrámů a Nilu. Místní tržiště v Karimě. Ves¬nice Nuriů a pyramidy napatských králů, pohřebiště založené faraonem Taharkou (8.-7.stol. př. Kr.). Pouštním krajem nomá¬dů na velbloudech, přes údolí Gazali do Atbary a do Meroe, nejvýznamnější památky Núbie (UNESCO). Nocleh ve stanech.

10

Meroe - Naga - Omdurmán - Chartúm. Největší komplex pyramid na světě, obklopený písečnými dunami jako zlatým náhrdelníkem - královské Meroe: desítky pyrami¬dových hrobek, Amonův chrám, římské lázně. Šendi: tržiště a tradiční výroba oděvů. Přejezd pouštním údolím Awatib do Musswaratu: Lví chrám. Naga: chrámy s pozoruhodnými ar¬chitektonickými prvky a reliéfy. Cestou do Chártúmu zastávka na tržnici v jeho „dvojčeti“ Omdurmánu.

12

Chartúm - Praha. Metropole Súdánu Chartúm: iko¬nická scenérie soutoku Bílého a Modrého Nilu, Národní mu¬zeum archeologie s přenesenými a rekonstruovanými téměř 4000 let starými chrámy a hrobkami. Posvátný Omdurmán: Návštěva mauzolea Mahdího, vůdce nejkrvavějšího povstání proti Britskému impériu v Africe. Hamad Elneil: Seznámení s tancem dervišů. Návrat do Chartúmu, večeře v restauraci s živou hudbou. Odlet domů.

Strava:

Plná penze - Plná penze

Doprava:

Letecky

Odjezdová místa:

Praha

Více informací dostanete na tel. čísle +420478579092 nebo na e-mailu: info@ca-aktivni-dovolena.cz

Měli byste vědět, že:
1. Cena, kterou dostanete od nás, bude úplně stejná jako dostanete v cestovce, včetně všech slev.
2. Objednáním zde podpoříte náš web a naši práci, kterou pro Vás děláme.